Συνδεθείτε Εδώ... LOG IN

Social Media για Agencies

Σύντομα θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίας μας “White Label” σε πελάτες άλλων εταιριών/Marketing Agencies. Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και μόλις είμαστε έτοιμοι θα σας ειδοποιήσουμε.

White Label για Agencies

Παροχές

N

White Label

Δεν επικοινωνούμε ποτέ με τους πελάτες σας. Όλες οι επικοινωνίες, εγκρίσεις, αλλαγές γίνονται από εμάς προς εσάς και μετά την έγκρισή σας, προς τους πελάτες σας.

N

Your Brand

Στην πλατφόρμα μας μπαίνει το λογότυπό σας. Έτσι όλα τα posts φαίνεται ότι τα στέλνει η εταιρία σας.

N

Έλεγχος στα Posts

Κάθε Post το στέλνουμε σε εσάς για έλεγχο. Μόνο μετά από την έγκρισή σας, στέλνονται στους πελάτες σας.

N

Πολλαπλοί Χρήστες

Υπάρχει δυνατότητα να ορίσετε περισσότερους χρήστες και επίπεδα ρόλων. Έτσι θα μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς account managers για τον έλεγχο των posts ανά πελάτη σας και στην συνέχεια να ορίσετε διαφορετικά άτομα για να εγκρίνουν τα posts, πάνω από τους account managers.

Pin It on Pinterest

Share This